نویسنده = نهله غروی نائینی
تعداد مقالات: 2
1. پیامدهای اختلال در احساس آرامش زنان در زندگی زناشویی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 47-72

شهره روشنی؛ سوسن باستانی؛ نهله غروی نائینی


2. راهکارهای زنان برای کسب آرامش در زندگی زناشویی و پیامدهای آن

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 61-88

شهره روشنی؛ نهله غروی نائینی؛ سوسن باستانی