نویسنده = باقر ساروخانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جامعه‌شناختی رابطه شبکه‌های اجتماعی مجازی و تغییرات جاری در خانواده‌ها

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 145-170

محمد رحیمی؛ عالیه شکربیگی؛ باقر ساروخانی؛ زهرا حضرتی صومعه