نویسنده = داریوش غفاری
تعداد مقالات: 2
1. معنایابی سلامت اجتماعی سالمندان

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 149-170

داریوش غفاری


2. تأثیر ماهواره در بی ثباتی ازدواج؛ نقش واسطه ای دینداری و نگرش مثبت نسبت به رابطه با جنس مخالف

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 9-21

داریوش غفاری؛ محمد سجاد صیدی؛ خدیجه رضایی