نویسنده = ���������� ������������ ����������
پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس هوش هیجانی و سلامت معنوی در افراد متأهل شهر بوشهر

دوره 5، شماره 2، دی 1396، صفحه 93-112

فرزاد کریمی پور زارع؛ مهناز جوکار کمال آبادی؛ فریده سادات حسینی