نویسنده = ������������������ ��������
نقش تصورات منفی در روابط زوجین و راهکارهای درمان از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 9-26

محمد دولتخواه؛ مسعود جان بزرگی؛ ناصر سقای بی ریا؛ کاظم رسول زاد طباطبایی