نویسنده = ������������ ��������
پیش‌بینی باورهای غیرمنطقی همسرگزینی بر اساس بهزیستی ذهنی، سازمان شخصیت و سبک‌های دلبستگی در میان دانشجویان پسر و دختر

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 73-97

هادی سلیمی؛ گیتا علیپور؛ شهین تاروردی زاده؛ محمدرضا نیکخواه بهرامی