نویسنده = ������������ ���������������������� ��������
مطالعه کاربردی تحولات فقهی شیعه در دوران معاصر درباره حقوق و آزادی‌های زنان

دوره 7، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 33-59

رسول مظاهری کوهانستانی؛ سهیلا ناصری؛ محمدجواد حیدریان دولت آبادی