نویسنده = ���������� �������������������� ��������
بررسی تطبیقی مقاصد نظام خانواده در آراء اندیشمندان دانش مقاصد‌الشریعه

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 127-150

10.22034/pzk.2022.7028

طوبی شاکری گلپایگانی؛ محمد فرجیها؛ سعیده عباس زاده


‌‌بازخوانی حقوق جنسی زوجه از منظر اصول کلان اخلاقی و حقوقی

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 85-107

10.22034/pzk.2022.6711

طوبی شاکری گلپایگانی؛ لیلا بهرامی


واکاوی نخبگانی (کژ) کارکردهای شروط ضمن عقد نکاح در بستر خانواده (مطالعه موردی :شهر اصفهان)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 55-76

10.13140/RG.2.2.11813.22242

حوریه ربانی اصفهانی؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ سهیلا صادقی فسایی؛ هاجر آذری