نویسنده = ���������������������� ��������
مبانی فقهی حقوقی الزام زوجین به درمان اختلال جنسی

دوره 9، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 133-155

10.22034/pzk.2021.5690

فاطمه زهرا ابراهیمی؛ مریم السادات محقق داماد؛ کبری پورعبدالله


تحلیل تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حق ولایت

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 175-199

فرزانه شفیع زاده؛ کبری پورعبدالله؛ مریم السادات محقق داماد