نویسنده = ���������� ���������������� ��������
شناسایی و تبیین تجارب و واکنش‌های معنوی زنان قربانی خیانت زناشویی: یک مطالعه پدیدارشناسی

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 57-78

محمدحسن آسایش؛ کیومرث فرح بخش؛ حسین سلیمی بجستانی؛ علی دلاور