نویسنده = �������������� ��������
‌‌بازخوانی حقوق جنسی زوجه از منظر اصول کلان اخلاقی و حقوقی

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 85-107

10.22034/pzk.2022.6711

طوبی شاکری گلپایگانی؛ لیلا بهرامی