نویسنده = شهره روشنی
تعداد مقالات: 1
1. پیامدهای اختلال در احساس آرامش زنان در زندگی زناشویی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 47-72

شهره روشنی؛ سوسن باستانی؛ نهله غروی نائینی