نویسنده = ���������� ���������� ������ ������
بررسی و تبیین نقش سیاسی حضرت خدیجه (علیها سلام) در گسترش اسلام

دوره 9، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 207-230

10.22034/pzk.2021.5685

اسمعیل سخا؛ امیر تیمور رفیعی؛ کیوان لولوئی؛ سید حسن قریشی کرین