نویسنده = �������� ���������� ������
بررسی فقهی- تاریخی مسئله سه‌طلاقه در یک مجلس

دوره 9، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 157-179

10.22034/pzk.2021.5691

علی سیفی عارف؛ حسین علوی مهر