نویسنده = �������������� ����������
بازکاوی فقهی- حقوقی حق استمتاع زوجه با تأکید بر لزوم مزاج‌شناسی زوجین

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 33-59

10.22034/pzk.2022.6745

سیده فائزه صفدرزاده؛ الهام شریعتی؛ محمد روشن؛ سکینه اطلابی


حکمیت و نهاد داوری در حل تعارض بین زوجین مقایسه تطبیقی در فقه امامیه (با تأکید بر ادله مبتنی بر وحی) و حقوق موضوعه

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 207-233

10.52547/iswf.8.4.207

زهرا گلزاری؛ رحمت‌الله شریعتی؛ الهام شریعتی؛ سیده فائزه صفدرزاده