نویسنده = ���������� �������� ����������
تحلیل دیدگاه ابو زید و طاهر حداد در مورد تعدد زوجات

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 185-206

10.52547/iswf.8.4.185

سیده سعیده غروی؛ زینب بابایی جاپلقی