نویسنده = ���������� �������� ��������
خلاء کارآمدی و رضایتمندی زناشویی: پژوهشی کیفی از بررسی چالش‌های بهزیستی زناشویی

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 149-173

محمد باغبان؛ سید محمود میرزمانی؛ سید علیرضا افشانی؛ محمد حسین فلاح