نویسنده = ��������������������� ��������
بررسی تأثیر ‌محتوای دینی سینمای‌ دفاع مقدس بر خانواده‌های شهدای تهران (مطالعه موردی فیلم مزرعه‌پدری)

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 135-160

10.52547/iswf.8.4.135

رضا صفری؛ اسماعیل بنی‌اردلان؛ محمد رضا شریف‌زاده؛ وحید یامین‌پور