نویسنده = ������������ ������������
بررسی چالش‌‌های زنان در دوره گذار از نقش تجرد به زوجیت

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 109-139

10.22034/pzk.2022.6268

آسیه شریعتمدار؛ شکرانه رهبری؛ مطهره وکیلی