نویسنده = �������� ���������� ����������
بررسی تطبیقی مقاصد نظام خانواده در آراء اندیشمندان دانش مقاصد‌الشریعه

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 127-150

10.22034/pzk.2022.7028

طوبی شاکری گلپایگانی؛ محمد فرجیها؛ سعیده عباس زاده