نویسنده = ���������������� ������
نقد و تحلیل تفاوت زوجین در حق استمتاع

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 163-184

10.22034/pzk.2021.5684

علی محمدیان؛ سیف‌اله احدی؛ حسین حقیقت‌پور