کلیدواژه‌ها = زنان
تعداد مقالات: 9
2. پیامدهای اختلال در احساس آرامش زنان در زندگی زناشویی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 47-72

شهره روشنی؛ سوسن باستانی؛ نهله غروی نائینی


4. خانواده محوری در قوانین اشتغال؛ فرصت ها و موانع

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 101-127

زهرا عامری؛ احمد خسروی


5. شناسایی و تبیین تجارب و واکنش‌های معنوی زنان قربانی خیانت زناشویی: یک مطالعه پدیدارشناسی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 57-78

محمدحسن آسایش؛ کیومرث فرح بخش؛ حسین سلیمی بجستانی؛ علی دلاور


6. نیازسنجی و اولویت بندی محورها و موضوعات پژوهشی در حوزه مطالعات زنان و خانواده

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 175-198

شهناز کریمی؛ راضیه ذاکری هامانه


7. بررسی رابطه بین مقابله مذهبی و خوشبختی معنوی با سلامت روان زنان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 55-72

زهرا شاهسواری؛ رضا احمدی


8. راهکارهای زنان برای کسب آرامش در زندگی زناشویی و پیامدهای آن

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 61-88

شهره روشنی؛ نهله غروی نائینی؛ سوسن باستانی


9. جایگاه اشتغال زنان از نظر اسلام

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 119-137

ساجده العبدالخانی؛ محمد جواد بحرینی