کلیدواژه‌ها = دینداری
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر ماهواره در بی ثباتی ازدواج؛ نقش واسطه ای دینداری و نگرش مثبت نسبت به رابطه با جنس مخالف

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 9-21

داریوش غفاری؛ محمد سجاد صیدی؛ خدیجه رضایی


2. مطالعه نقش تفاوت های جنسیتی در ابعاد دین داری دانشجویان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 73-90

اصغر میرفردی؛ عبدالله ولی نژاد


3. نقش روانبنههای ناسازگار اولیه و دینداری، در پیشبینی تعارض زناشویی زنان متأهل

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 45-62

عباسعلی هراتیان؛ مسعود جانبزرگی؛ مژگان آگاههریس