موضوعات = زنان و خانواده
بررسی و تبیین راهبرد‌‌های تربیت جنسی دختران نوجوان در خانواده و جامعه

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 69-87

10.22034/pzk.2022.7025

سیدحسن حسینی خیرآبادی؛ حسین مومنی مهمویی؛ طاهره راعی


ارائه مدل ساختاری رابطه بین ارتباط والد- فرزند و هویت ایرانی- اسلامی با میانجی‌‌گری عزت نفس در دانشجویان

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 89-110

10.22034/pzk.2022.7026

معصومه راشدی؛ زهره موسی زاده؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز باقری


جنسیت در روایت‌‌های زنانه و مردانه جنگ از منظر تحلیل انتقادی استعاره

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 151-175

10.22034/pzk.2022.7029

زهره شهرستانی؛ سید علی اصغر سلطانی؛ عبدالمجید طباطبایی لطفی


بازکاوی فقهی- حقوقی حق استمتاع زوجه با تأکید بر لزوم مزاج‌شناسی زوجین

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 33-59

10.22034/pzk.2022.6745

سیده فائزه صفدرزاده؛ الهام شریعتی؛ محمد روشن؛ سکینه اطلابی


تعیین مؤلفه‌‌های ارتباطی زنان چندنقشی دارای سلامت روان

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 57-83

10.22034/pzk.2022.6222

مریم نصرتی بیگ زاده؛ حسین قمری کیوی؛ علی رضایی شریف؛ علی شیخ الاسلامی؛ لیلا رئیسی


‌‌بازخوانی حقوق جنسی زوجه از منظر اصول کلان اخلاقی و حقوقی

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 85-107

10.22034/pzk.2022.6711

طوبی شاکری گلپایگانی؛ لیلا بهرامی


بررسی چالش‌‌های زنان در دوره گذار از نقش تجرد به زوجیت

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 109-139

10.22034/pzk.2022.6268

آسیه شریعتمدار؛ شکرانه رهبری؛ مطهره وکیلی


مسئولیت مدنی مادر در قبال اعمال زیان‌آور کودک در فضای سایبر

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 209-236

10.22034/pzk.2022.6223

ابوالفضل حسام؛ محمد غلامعلی زاده کجو


رابطه ویژگی‌های شخصیتی و جنسیت با تعقل

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 53-74

10.22034/pzk.2021.5995

محبوبه شاهسوار؛ جعفر هوشیاری


مدل‌یابی نگرانی تصویر بدنی دختران براساس کمال‌گرایی با میانجی‌گری نیازهای بنیادین روان‌شناختی

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 97-115

10.22034/pzk.2021.5697

احسانه احمدی گلسفیدی؛ جوانشیر(نویسنده مسوول) اسدی؛ حسن عبدالله زاده؛ افسانه خواجوند خوشلی