موضوعات = روانشناسی
بررسی و تبیین راهبرد‌‌های تربیت جنسی دختران نوجوان در خانواده و جامعه

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 69-87

10.22034/pzk.2022.7025

سیدحسن حسینی خیرآبادی؛ حسین مومنی مهمویی؛ طاهره راعی


ارائه مدل ساختاری رابطه بین ارتباط والد- فرزند و هویت ایرانی- اسلامی با میانجی‌‌گری عزت نفس در دانشجویان

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 89-110

10.22034/pzk.2022.7026

معصومه راشدی؛ زهره موسی زاده؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز باقری


تعیین مؤلفه‌‌های ارتباطی زنان چندنقشی دارای سلامت روان

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 57-83

10.22034/pzk.2022.6222

مریم نصرتی بیگ زاده؛ حسین قمری کیوی؛ علی رضایی شریف؛ علی شیخ الاسلامی؛ لیلا رئیسی


بررسی چالش‌‌های زنان در دوره گذار از نقش تجرد به زوجیت

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 109-139

10.22034/pzk.2022.6268

آسیه شریعتمدار؛ شکرانه رهبری؛ مطهره وکیلی


اثربخشی آموزش معنادرمانی آمیخته با معنای زندگی مبتنی بر مکتب ملاصدرا بر تعارض زناشویی

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 9-27

10.22034/pzk.2021.6203

فاطمه السادات هاشمی زاده؛ صدیقه رضایی دهنوی؛ زهرا منتجبیان


رابطه ویژگی‌های شخصیتی و جنسیت با تعقل

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 53-74

10.22034/pzk.2021.5995

محبوبه شاهسوار؛ جعفر هوشیاری


مدل‌یابی نگرانی تصویر بدنی دختران براساس کمال‌گرایی با میانجی‌گری نیازهای بنیادین روان‌شناختی

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 97-115

10.22034/pzk.2021.5697

احسانه احمدی گلسفیدی؛ جوانشیر(نویسنده مسوول) اسدی؛ حسن عبدالله زاده؛ افسانه خواجوند خوشلی


مؤلفه‌های والدگری دوره نوجوانی؛ مبتنی بر منابع اسلامی

دوره 9، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 117-144

10.22034/pzk.2021.5993

سیدعباس ساطوریان؛ محمدرضا احمدی؛ حمید رفیعی هنر؛ کارینه طهماسیان


شناسایی و تحلیل متغیرهای سبک زندگی مؤثر در حجاب و پوشش زنان براساس قرآن و حدیث

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 59-76

10.22034/pzk.2021.5681

رضا آقاپور؛ علی اکبر ربیع نتاج؛ محسن موسوی


مرزهای درونی خانواده از نگاه روان‌شناسی و قرآن کریم

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 9-32

جعفر هوشیاری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ سید حمید جزایری؛ حسن تقییان


تاثیر اخلاق کار اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی بر بهره‌وری زنان

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 33-55

سوسن بهرامی؛ علی نقی فقیهی؛ فاطمه علیزاده


شناسایی عوامل ثبات زناشویی در جامعه ایرانی- اسلامی: رویکرد فراترکیب

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 75-94

عباس‌علی‌ هراتیان؛ مسعود جان‌بزرگی؛ محمدرضا سالاری فر؛ سیدکاظم رسول‌زاده طباطبایی