موضوعات = جامعه شناسی
تحلیل دیدگاه مفسران در دلالت آیه چهارم سوره طلاق بر مسئله کودک‌همسری

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 95-117

10.22034/ijwf.2023.14119.1990

نرجس السادات محسنی؛ احسان ابراهیمی


تحلیل هویت زن ایرانی بر مبنای ارزش‌‌های اساسی در کتاب‌‌های خاطرات دفاع مقدس

دوره 10، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 9-29

10.22034/pzk.2022.12072.1822

فرشته موحدیان عطار؛ علی ربانی خوراسگانی؛ ثریا معمار


مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در خاطره نگاشته «دا»

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 183-200

10.22034/pzk.2021.5689

یحیی حسینائی؛ سید مهدی قریشی؛ بهمن نزهت


واکاوی نخبگانی (کژ) کارکردهای شروط ضمن عقد نکاح در بستر خانواده (مطالعه موردی :شهر اصفهان)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 55-76

10.13140/RG.2.2.11813.22242

حوریه ربانی اصفهانی؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ سهیلا صادقی فسایی؛ هاجر آذری


فراتحلیل علل جامعه شناختی گرایش به طلاق در ایران در بازه زمانی سال های 1386-1396

دوره 8، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 97-128

ابراهیم فتحی؛ صادق مولایی؛ میثم لطیفی


معنایابی سلامت اجتماعی سالمندان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 159-186

داریوش غفاری


مسائل اخلاقی انتخاب جنسیت جنین با دلایل غیر پزشکی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 43-62

فرنگیس مجرد تاکستانی؛ رضا عمانی سامانی؛ سید محمد سید میرزایی؛ علیرضا کلدی


بررسی جامعه شناختی نقش ویژگی های زنان در آسیب های اجتماعی فرزندان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 127-147

زهرا برزگر؛ اسماعیل جهانبخش؛ شاپور بهیان