موضوعات = فقه و حقوق
واکاوی حق معاشرت‌به‌معروف در روابط زوجین با تأکید بر حقوق فطری

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 31-50

10.22034/pzk.2022.7023

فاطمه شریفی؛ علی جعفری؛ سیدعبدالرحیم حسینی


ماهیت حکمیت و ضمانت اجرای تصمیمات داوری در دعاوی خانواده

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 51-67

10.22034/pzk.2022.7024

کبری پورعبدالله؛ محسن ملک افضلی


بررسی تطبیقی مقاصد نظام خانواده در آراء اندیشمندان دانش مقاصد‌الشریعه

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 127-150

10.22034/pzk.2022.7028

طوبی شاکری گلپایگانی؛ محمد فرجیها؛ سعیده عباس زاده


بازکاوی فقهی- حقوقی حق استمتاع زوجه با تأکید بر لزوم مزاج‌شناسی زوجین

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 33-59

10.22034/pzk.2022.6745

سیده فائزه صفدرزاده؛ الهام شریعتی؛ محمد روشن؛ سکینه اطلابی


نقد دیدگاه محمد شحرور در مورد تاریخ‌مندی عدّه طلاق

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 121-142

10.22034/pzk.2022.6749

مرضیه محصص؛ آتنا بهادری؛ فاطمه خسروی حقیقی


بازکاوی فقهی- حقوقی مبنای حق حبس در نکاح و اسباب سقوط، اسقاط و تعدیل آن

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 33-55

10.22034/pzk.2022.6486

معصومه سادات فرحی؛ عبدالله امیدی فرد؛ محمد علی راغبی


‌‌بازخوانی حقوق جنسی زوجه از منظر اصول کلان اخلاقی و حقوقی

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 85-107

10.22034/pzk.2022.6711

طوبی شاکری گلپایگانی؛ لیلا بهرامی


مسئولیت مدنی مادر در قبال اعمال زیان‌آور کودک در فضای سایبر

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 209-236

10.22034/pzk.2022.6223

ابوالفضل حسام؛ محمد غلامعلی زاده کجو


نقد و بررسی انگاره ماهیت معاوضی نکاح موقت

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 163-182

10.22034/pzk.2021.5994

رضا دهقان نژاد؛ سیف اله احدی


مبانی فقهی حقوقی الزام زوجین به درمان اختلال جنسی

دوره 9، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 133-155

10.22034/pzk.2021.5690

فاطمه زهرا ابراهیمی؛ مریم السادات محقق داماد؛ کبری پورعبدالله


بررسی فقهی- تاریخی مسئله سه‌طلاقه در یک مجلس

دوره 9، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 157-179

10.22034/pzk.2021.5691

علی سیفی عارف؛ حسین علوی مهر


بازنمایی آداب همسری در قرآن با تأکید بر سیر نزول آیات

دوره 9، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 181-205

10.22034/pzk.2021.5696

طاهره سترگ؛ محمد علی مهدوی راد؛ مجید دهقان


ترک نفقه (زوج) در حقوق جمهوری تاجیکستان با رویکرد رویه قضایی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 101-120

10.22034/pzk.2021.5680

ناصر بهمنی؛ ابوالحسن شاکری


بررسی حکم وجوب و فوریت انجام حج در بانوان باردار و شیرده

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 121-141

10.22034/pzk.2021.5678

زهرا سادات میرهاشمی؛ زهرا ال اسحق خوئینی


درنگی در حرمت‌آوری ابدی ازدواج در ایام عدّه از منظر فقه و حقوق خانواده

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 143-162

10.22034/pzk.0621.5683

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ عبدالرضا شریفی


نقد و تحلیل تفاوت زوجین در حق استمتاع

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 163-184

10.22034/pzk.2021.5684

علی محمدیان؛ سیف‌اله احدی؛ حسین حقیقت‌پور


بازتاب تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق خانواده

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 117-146

سید ابوالقاسم نقیبی؛ افتخار دانش پور؛ اکرم محمدی ارانی


الگوی سیاست جنائی افتراقی در امور کیفری خانواده با خروج از صلاحیت دادسرا

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 147-170

مهدی شیدائیان؛ علی عبداللهی نیسیانی؛ سید محمود میرخلیلی؛ محمد علمی کجابادی