موضوعات = مطالعات زنان
چالش‌های فقهی- حقوقی ناباروری و تأثیر آن بر روابط زوجین

دوره 11، شماره 2، تیر 1402، صفحه 9-37

10.22034/ijwf.2023.15299.2056

فاطمه گرجی؛ ابولقاسم ولی زاده؛ محمد حسنی


بررسی نظریه حقوق واحد خانواده

دوره 11، شماره 2، تیر 1402، صفحه 93-122

10.22034/ijwf.2023.14277.2001

علیرضا باریکلو؛ مرضیه زکی زاده


بررسی فقهی نکاح موقت طفل ازسوی ولیّ قهری با قصد ایجاد محرمیت

دوره 11، شماره 2، تیر 1402، صفحه 123-143

10.22034/ijwf.2023.14213.1997

زهرا راستی؛ محسن ملک افضلی اردکانی


نقش میانجی تاب‌آوری و بخشودگی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی با تعارضات زناشویی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 57-77

10.22034/iswf.2023.13797.1960

فاطمه ریحانیان؛ امیر قربان پور لفمجانی؛ نقی رعدی افسوران


تحلیل دیدگاه مفسران در دلالت آیه چهارم سوره طلاق بر مسئله کودک‌همسری

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 95-117

10.22034/ijwf.2023.14119.1990

نرجس السادات محسنی؛ احسان ابراهیمی


پیامبر اکرم(ص) و فراگرد ارتباطی زن در خانواده عصر نبوی (برپایه روایات برگزیده از بحارالانوار)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 119-148

10.22034/ijwf.2023.13522.1943

راحله ضائفی؛ محسن الویری؛ زهرا روح الهی امیری؛ کریم خان‌محمدی


تحلیل هویت زن ایرانی بر مبنای ارزش‌‌های اساسی در کتاب‌‌های خاطرات دفاع مقدس

دوره 10، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 9-29

10.22034/pzk.2022.12072.1822

فرشته موحدیان عطار؛ علی ربانی خوراسگانی؛ ثریا معمار


معیار تحقق کراهت زوجه از زوج در طلاق خلع

دوره 10، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 97-111

10.22034/pzk.2023.12400.1853

عبدالله فتوحی؛ محمدرضا کیخا؛ نادر مختاری افراکتی


واکاوی حق معاشرت‌به‌معروف در روابط زوجین با تأکید بر حقوق فطری

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 31-50

10.22034/pzk.2022.7023

فاطمه شریفی؛ علی جعفری؛ سیدعبدالرحیم حسینی


ماهیت حکمیت و ضمانت اجرای تصمیمات داوری در دعاوی خانواده

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 51-67

10.22034/pzk.2022.7024

کبری پورعبدالله؛ محسن ملک افضلی


بررسی و تبیین راهبرد‌‌های تربیت جنسی دختران نوجوان در خانواده و جامعه

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 69-87

10.22034/pzk.2022.7025

سیدحسن حسینی خیرآبادی؛ حسین مومنی مهمویی؛ طاهره راعی