دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل تطور مشارکت زنان در سه مدل حکومت جریان اخوان‌المسلمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.22034/pzk.2022.12611.1873

قدرت الله حیدری؛ غلامحسن مقیمی