دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تعیین مولفه های ارتباطی زنان چندنقشی دارای سلامت روان یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

مریم نصرتی بیگ زاده؛ حسین قمری کیوی؛ علی رضایی شریف؛ علی شیخ الاسلامی؛ لیلا رئیسی


2. مسئولیت مدنی مادر در قبال اعمال زیان‌آور کودک در فضای سایبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

ابوالفضل حسام؛ محمد غلامعلی زاده کجو


3. نقش تعاملات زناشویی والدین و آموزش های آنان در زمینه ازدواج در پیش‌بینی نگرش فرزندان به ازدواج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

شهره روشنی


4. بررسی چالشهای زنان در دوره گذار از نقش تجرد به زوجیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

آسیه شریعتمدار؛ شکرانه رهبری؛ مطهره وکیلی