ورود به سامانه

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

نویسنده گرامی: تکمیل فرم تعارض منافع، فرم تعهدنویسندگان و فرم مجوز کپی رایت الزامی است و باید به همراه اصل مقاله در سایت بارگزاری شود. فرم های مربوطه در صفحه اول سایت و بخش  راهنمای نویسندگان سایت نشریه موجود می باشد. قبل از ارسال مقاله، بخش راهنمای نویسندگان را به طور کامل مطالعه نمایید.

مقالات قبل از ارزیابی در سامانه سمیم نور بررسی  می شوند و در صورت کپی بودن از مرحله ارزیابی خارج میگردد.

ورود به سامانه