دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-210 

3. تدوین مدل رضایت شغلی بر اساس سبک زندگی اسلامی، سازگاری زناشویی و جنسیت در معلمان

صفحه 45-65

یوسف جمالی؛ سید محمد کلانتر کوشه؛ عبدا... شفیع‌آبادی؛ مجتبی سلم آبادی


5. مقایسه روان‌بنه‌های ناسازگاراولیه، باورهای غیرمنطقی، تعارض زناشویی و پایبندی مذهبی زنان و مردان متأهل

صفحه 89-106

عباس‌علی‌ هراتیان؛ مسعود جان‌بزرگی؛ مژگان آگاه هریس؛ نیره ساری مطلق


6. مبانی هستی شناختی سبک زندگی طیبه از دیدگاه قرآن کریم

صفحه 107-128

حلیمه اخلاقی؛ حسین شرف الدین؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ غلامعلی عزیزی کیا


8. بررسی جامعه‌شناختی رابطه شبکه‌های اجتماعی مجازی و تغییرات جاری در خانواده‌ها

صفحه 145-170

محمد رحیمی؛ عالیه شکربیگی؛ باقر ساروخانی؛ زهرا حضرتی صومعه


9. زن در اندیشه اسلامی

صفحه 171-186

یوسف حسین‌نژاد؛ سیده معصومه اسماعیل پور