راهنمای نویسندگان

نویسندگان ارجمند جهت ارسال مقاله به موارد ذیل توجه فرمایید

1. مقاله دست‌آورد پژوهش علمی نگارنده بوده و برای چاپ در نشریات دیگر ارسال نشده باشد.

2. پذیرش مقاله برای چاپ به عهده هیأت تحریریه فصلنامه است که بعد از داوری و تأیید همکاران علمی نشریه، صلاحیت چاپ آن، اعلام خواهد شد. بدیهی است که فصلنامه هیچ‌گونه تعهدی در قبال پذیرش و یا رد مقاله بر عهده نخواهد داشت.

3. کلیه مسئولیت‌های ناشی از صحت علمی و یا دیدگاه‌های نظری و ارجاعات مندرج در مقاله بر عهده نویسنده و یا نویسندگان آن خواهد بود.

4. مقاله ارسالی باید از نظر ساختار و محتوا مطابق مقالات علمی- پژوهشی باشد.

5. دفتر نشریه در تلخیص و ویرایش مقالات آزاد است.

6. مقالات ارسالی حداقل در 15 صفحه و حداکثر 25 صفحه (300 کلمه‌ای) و با قلم لوتوس شماره 13 در محیط word حروف‌چینی شده باشد.

7. چکیده لاتین مقالات حتما ارسال شود.

8. فقط مقالاتی که از طریق سامانه نشریه ارسال شده است در روند داوری قرار خواهد گرفت و ارسال مقالات به ایمیل نشریه در کلیه مراحل به هیچ عنوان انجام نشود. 

9. مشخصات نویسندگان مقالات به طور کامل (به صورت زیر) در فایل جدا درج شده و در بخش مشخصات نویسندگان بارگزاری شود. 

نام و نام خانوادگی, سطح و رشته تحصیلی , رتبه علمی (استاد/ دانشیار/ استادیار/ مربی), وابستگی سازمانی, ایمیل و شماره تماس. 

10. مشخصات کلیه نویسندگان به طور کامل در بخش نویسندگان در پورتال درج شود. تغییر اسامی نویسندگان بعد از ارسال مقاله امکان‌پذیر نخواهد بود. 

11. نویسنده مسئول مقاله مشخص شود.

 12. قایل مقالات (هم فایل word و هم فایل pdf و هم فایل ضمائم) بدون نام نویسنده یا نویسندگان باشد.

13. استناد‌دهی درون متنی و تنظیم فهرست منابع به شیوه APA باشد.

14. بررسی اولیه مقاله حداقل 10 روز کاری و حداکثر یک ماه کاری طول خواهد کشید.

15. در صورت تأیید مقاله در مرحله اول، جهت ورود مقاله به مرحله داوری، واریز وجه داوری الزامی است.

16. پس از واریز وجه  بازه زمانی (تا تعیین تکلیف نهایی مقاله) یک الی 3 ماه کاری خواهد بود. 

17. مقالات با موضوعات جدید و مبتلابه در حوزه زنان و خانواده با رویکرد اسلامی  در اولویت بررسی و داوری قرار دارند.

18. مقالات پیمایشی کمتر از 3 متغیر در اولویت نشریه قرار ندارد.

19. مقالات کیفی بدون شیوه پژوهش استاندارد در اولویت نشریه قرار ندارد.

20. بررسی اولیه مقاله بدون هزینه است.

21. هزینه داوری مقالات در بازه زمانی معمولی 1600000(یک میلیون و ششصد هزار ریال) و هزینه انتشار مقاله 4500000(چهار ملیون و  پانصد هزار ریال) می‌باشد.

22. هزینه داوری مقالات در بازه زمانی ویژه (حداکثر تا یک ماه کاری بعد از بررسی اولیه) 3000000 (سه میلیون ریال) و هزینه انتشار مقاله 4500000(چهار ملیون و پانصدر هزار ریال) می باشد.

23. مقالاتی به داوری ارسال خواهد شد که در بررسی اولیه امتیاز لازم جهت ارسال به داوری را کسب نمایند.

24. موارد مورد توجه در بررسی اولیه: هماهنگ بودن موضوع مقاله با رویکرد و هدف نشریه، روش پژوهش، کیفت نظری مقاله، کیفیت پژوهشی مقاله، نو و بدیع بودن موضوع.

 25. حداقل امتیاز لازم در مرحله داوری جهت بازنگری مقاله 70 می‌باشد.