اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1391
تعداد پذیرش 157
تعداد عدم پذیرش 668

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 144
تعداد مشاهده مقاله 38345
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 15926
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 67 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 135 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 43 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 113 روز
درصد پذیرش 11 %