اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1497
تعداد پذیرش 176
تعداد عدم پذیرش 793

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 163
تعداد مشاهده مقاله 61431
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 24946
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 67 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 139 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 39 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1986 روز
درصد پذیرش 12 %