اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1357
تعداد پذیرش 150
تعداد عدم پذیرش 649

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 144
تعداد مشاهده مقاله 31926
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 12986
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 66 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 134 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 43 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 113 روز
درصد پذیرش 11 %