اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1244
تعداد پذیرش 131
تعداد عدم پذیرش 574

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 127
تعداد مشاهده مقاله 20968
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7521
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 132 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 46 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 99 روز
درصد پذیرش 11 %