اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1271
تعداد پذیرش 140
تعداد عدم پذیرش 590

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 140
تعداد مشاهده مقاله 23276
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 8828
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 134 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 45 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 109 روز
درصد پذیرش 11 %