دفتر نشریه  از تاریخ 1401/2/17 تا تاریخ 1401/2/31 از طریق ایمیل نشریه به آدرس iswf.mags@gmail.com پاسخگوی سوالات مخاطبان گرامی می باشد.