بیانیه دسترسی آزاد

تمامی مقالات منتشر شده در نشریه پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده برای تمامی پژوهشگران ایرانی و بین المللی قابل دسترسی آزاد است و بلافاصله پس از انتشار به صورت رایگان برای خواندن، دانلود و اشتراک‌گذاری در دسترس است. این نشریه تابع قوانین دسترسی آزاد به مقالات است. 

مقالاتی که در در نشریه پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده منتشر می‌شوند از شرایط مجوز حق کپی رایت بین‌المللی پیروی می کند که به کاربران اجازه می‌دهد مقاله را بخوانند، دانلود کنند، توزیع و بازنشر کنند و در متن‌ها و کتب و ... با ذکر ارجاع از آن استفاده نمایند. 

https://www.openaccess.nl/en/what-is-open-access