وظایف و تنوع بین المللی نویسندگان

شرایط  و تنوع بین المللی نویسندگان

۱. شرایط عمومی نویسندگان

همه نویسندگانی که در یک مقاله شرکت می‌کنند باید واجد شرایط علمی نگارش باشند. ترتیب درج اسامی نویسندگان در مقاله با تصمیم مشترک آنها خواهد بود که باید همه آنها در نگارش مقاله مشارکت کافی داشته باشند. 

۲. تعداد نویسندگان

هیچ محدودیتی برای تعداد نویسندگان مقاله در نشریه پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده وجود ندارد مشروط به اینکه همه نویسندگان مقاله در نوشتن و گردآوری اطلاعات مشارکت علمی داشته باشند. از آوردن نام نویسندگان جعلی یعنی، کسانی که در نوشتن مقاله هیچ مشارکتی نداشته‌اند باید خودداری شود. 

۳. تنوع بین المللی

نشریه پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده صرف نظر از مذهب، جنسیت، رتبه علمی و هر تبعیض دیگری پذیرای مقالات نویسندگان و پژوهشگران ایرانی و بین المللی از پنج قاره است. تاکید بر تنوع بین المللی یک اصل مهم برای این نشریه است.

۴. تغییرات در متن مقاله ارسالی

در صورتی که نویسنده یا نویسندگان مقاله بعد از تایید نهایی مقاله و قبل از انتشار، درخواست تغییر در محتوا و شکل یا اضافه یا کاهش نام نویسندگان را داشته باشند. لازم است پس از تکمیل فرم تعهد نویسندگان و امضای آن مطابق با قوانین کمیته اخلاق نشر (COPE) درخواست را به سردبیر یا دبیرخانه نشریه پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده ارسال نمایید.

۵. کپی رایت

نشریه پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده، با خط مشی دسترسی آزاد در دسترس همه نویسندگان و پژوهشگران ایرانی و بین‌المللی است و آثار ارسالی پذیرفته شده پس از انتشار،  برای خواندن، استفاده مجدد، دانلود، کپی، توزیع و به اشتراک گذاشتن، رایگان است. نویسنده(ها) مقالات خود را به صورت دسترسی آزاد در این نشریه منتشر می‌کنند.

6. رسیدگی به شکایات و تجدید نظر

نشریه پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده به شکایات مربوط به ادعای سوء عملکرد نشریه و هرگونه مشکل دیگر رسیدگی خواهد کرد. شکایات و درخواست‌های مربوط به مقالاتی که در نشریه پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده منتشر می‌شود یا سایر موضوعات مربوط به نشریه باید به دبیرخانه نشریه و یا مدیر مسئول ارسال شود.