هزینه پردازش مقاله

هزینه‌های نشریه

1. بررسی اولیه مقالات بدون هزینه انجام خواهد شد.

2. داوری مقالات بدون هزینه انجام خواهد شد.

3. با توجه به ابلاغیه وزارت علوم در سال 1401 دفتر نشریه مجاز به دریافت مبلغ 15،000،000 ریال برای انتشار مقالات می‌باشد. مطابق مصوبه نشریه، با لحاظ 50% تخفیف برای نویسندگان، هزینه ویرایش و انتشار مقالات مبلغ 7،500،000 ریال (هفت میلیون و پانصد هزار ریال) می باشد که 5،000،000 ریال آن هنگام پذیرش مقاله و 2،500،000 ریال (دو میلیون و پانصد هزار ریال) آن هنگام انتشار مقاله از نویسندگان دریافت خواهد شد.