ناشر

 

جامعة المصطفی العالمیه مؤسسه‌ای علمی و بین‌المللی با هدف گسترش علوم اسلامی، انسانی و اجتماعی با رویکرد آموزشی، پژوهشی و تربیتی است که پذیرای تعداد زیادی داوطلب از سراسر جهان است که فرصتی بی نظیر برای جویندگان معارف دینی است. هدایت قرآنی در سراسر جهان برای تربیت مجتهدان، عالمان وارسته و کارشناسان متعهد به تبیین، تولید و تعمیق افکار و اندیشه های دینی و نشر و ترویج اسلام ناب محمدی از اهداف آن می‌باشد.

نشریه پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده به‌همین منظور توسط جامعة المصطفی العالمیه  منتشر شده است و دبیرخانه آن در مجتمع آموزش عالی بنت الهدی قرار دارد.