تبیین جایگاه سرشتی زن و مرد در ارتباط با یکدیگر بر اساس آیات آفرینش در قرآن کریم (با نگاهی اجمالی به عهدین)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم تربیتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 استاد علوم تربیتی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

3 استادیار مغز و اعصاب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه سرشتی زن و مرد با روش تحلیل مضمون و تحلیل مفهومی انجام شد. بدین منظور کتب و مقالات پژوهشی انجام شده در محدوده سال­های پس از انقلاب اسلامی، مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی­های انجام شده، پژوهشی که موضوع پژوهش حاضر در آن بررسی شده باشد، یافت نشد. یافته­های پژوهش حاضر حاکی از آن است که زن و مرد در مؤلفه­هایی همچون ماده آفرینش، هدف آفرینش، مراحل آفرینش، آفرینش احسن و غیره مشترکند. باوجود­این، در همان آیات نکاتی است که بیان­کننده ویژگی خاص زن و مرد است و اصالت و استقلال وجودی زن و مرد را اثبات می­کند. همچنین پس از بررسی نحوه آفرینش انسان در قرآن کریم (و نگاهی اجمالی به عهدین)، اصالت و استقلال وجودی زن و مرد در عین اشتراک ایشان در اصل خلقت، اثبات شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات