درباره نشریه

 
 عنوان نشریه پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده
 رتبه علمی «ب»
 شاپا چاپی ISSN: 2538-6190
 شاپا الکترونیکی EISSN: 2717-4085

 شماره مجوز ارشاد

92/24295

 صاحب امتیاز

جامعه المصطفی العالمیه

 محل انتشار

ایران، قم، جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی بنت‌الهدی

 توالی انتشار

فصلنامه  (این نشریه تا قبل از سال 1398 با دوره انتشار دوفصنامه منتشر شده است)

 آغاز انتشار

پاییز و زمستان 1392

 نوع داوری

دو سو مخفی (بدون انتشار عنوان داوران و نویسندگان برای یکدیگر)

 مدت زمان بررسی اولیه

حداکثر 10 روز

 مدت زمان داوری مقالات

2 الی 5 ماه

 حداقل تعداد داوران برای هر مقاله

2 داور

 کد اختصاری نشریه

PZK

 نوع مقالات قابل انتشار

مقالات پژوهشی(کیفی و کمی)، مطالعه موردی، مطالعات فنی، ترویجی

 حوزه موضوعی نشریه

 مطالعات زن و خانواده (مطالعات حوزه زن و خانواده با موضوعات قرآنی- حدیثی، فقه و حقوق،روان‌شناسی، تاریخ، علوم اجتماعی، تاریخ و ... با رویکرد اسلامی

 روش استناد دهی و مأخذ نویسی

APA

 وضعیت دسترسی به مقالات سایت

دسترسی آزاد

 ایمیل نشریه

iswf.mags@gmail.com

 لینک ثبت نام در سامانه نشریه

http://pzk.journals.miu.ac.ir/contacts?_action=signup