نشریه «پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده» بر اساس آیین‌نامه نشریات علمی مصوب

02/02/ 1398 در ارزیابی سال 1398 موفق به کسب رتبه «ب» شد.

 

قابل توجه نویسندگان محترم

با توجه به اینکه ارسال فرم تعارض منافع (برای دریافت کلیک کنید: Word و Pdf ) و تعهد نویسندگان (برای دریافت کلیک کنید: Word و Pdf ) هنگام  ثبت مقاله در سامانه نشریه الزمامی است. مقالاتی که فاقد این فرمها باشند در روند بررسی قرار نخواهند گرفت. 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 21، زمستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل دیدگاه ابو زید و طاهر حداد در مورد تعدد زوجات

زینب بابایی جاپلقی؛ سیده سعیده غروی