نشریه «پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده» بر اساس آیین‌نامه نشریات علمی

مصوب 02/ 02 / 1398 در ارزیابی سال 1398 موفق به کسب رتبه «ب» شده است

 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 21، زمستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل دیدگاه ابو زید و طاهر حداد در مورد تعدد زوجات

زینب بابایی جاپلقی؛ سیده سعیده غروی