اهداف و چشم انداز

موضوع «زنان و خانواده» از دیرباز مورد بررسی، پرسش و ژرف­نگری اندیشمندان اسلامی و غیراسلامی بوده است و طرفداران هر اندیشه‌، با توجه به شالوده معرفتی خود، نظام فکری مبتنی بر آن شالوده را عرضه می­‌نمایند.

جامعة‌المصطفی العالمیة که نهادی علمی و بین­ المللی است، وظیفه دارد با بهره‌­مندی از توانمندی علمی اساتید و پژوهشگران به بیان حقایق علمی و معرفتی بر پایه آموزه­‌های اسلامی بپردازد و الگوهای مناسب دانشی، بینشی و عملکردی زن و خانواده‌ مسلمان را عرضه نماید.

نشریه «پژوهش‌نامه  اسلامی زنان و خانواده» در پی آن است که اندیشه‌های علمی پژوهشگران را با محوریت «مطالعات زنان و خانواده»، مبتنی بر مبانی اندیشه اسلامی منتشر نماید.  این نشریه با هدف انتشار، گشترش و تولید علم در عرصه زن و خانواده با رویکرد اسلامی، از شیوه های نوین روشی در این زمینه استقبال می‌نماید.