پرسش‌های متداول

زمان بررسی اولیه مقاله چقدر است؟

حداکثر 10 روز

زمان داوری جهت اعلام پذیرش و یا عدم پذیرش مقاله چه مدت است؟

حداکثر 5 ماه- البته بستگی به زمان بازنگری نویسنده و ارجاع مجدد اصلاحات توسط ایشان نیز دارد. در صورتی که مقاله بیش از دو ماه در کاتابل نویسنده باقی مانده و اصلاحات آن انجام نشود از روند داوری خارج می‌گردد.

آیا اسامی نویسندگان بعد از ارسال مقاله قابل تغییر و یا اصلاح است؟

خیر، اسامی نویسندگان فقط مطابق با فرم تعهد نویسندگان که همراه با مقاله ارسال می‌گردد درج می­شود.

آیا مقالاتی که مردود اعلام می شود امکان بازگشت به فرایند داوری را دارد؟

خیر، با توجه به اینکه هر مقاله حداقل توسط دو داور ارزیابی می‌شود مقالات مردودی به هیچ عنوان به فرایند داوری بازگشت داده نمی شود.

هر مقاله چند بار برای بازنگری به نویسنده بازگشت داده می شود؟

هر مقاله فقط دوبار به نویسنده جهت اصلاح بازگردانده می­شود. در صورتی که در مرحله دوم نظر داوران تأمین نگردد مقاله مردود اعلام خواهد شد.

آیا در صورت عدم پذیرش مقاله پس از داوری، هزینه داوری بازگردانده می‌شود؟

هزینه داوری در صورت پذیرش و یا عدم پذیرش عودت داده نخواهد شد.

هر مقاله توسط چند داور ارزیابی می‌شود؟

هر مقاله حداقل توسط 2داور، ارزیابی می‌گردد.


 


 


 


 


 


 


 


 

نحوه داوری مقالات به چه صورت است؟

دوسویه ناشناس

نحوه دریافت گواهی پذیرش به چه صورت است؟

پس از اتمام داوری و اعلام پذیرش مقاله از طریق سامانه نشریه، نامه پذیرش، مطابق فرم تعهد نویسندگان تنظیم و به ایمیل کلیه نویسندگان ارسال می‌گردد.

فیش واریزی را از چه طریق می توان ارسال کرد؟

تصویر فیش واریزی از طریق پروفایل نویسنده در سامانه نشریات بارگزاری و ارسال شود. تاکید می­شود از ارسال تصویر فیش واریزی از طریق ایمیل کاملا ًخودداری شود.

چگونه می‌توان نسخه چاپی نشریه را دریافت کرد؟

پس از واریز هزینه (30000 تومان) به حساب نشریه، نسخه فیزیکی به آدرس اعلام شده ارسال می‌‌گردد. جهت هماهنگی برای واریز هزینه و دریافت نسخه فیزیکی از طریق ایمیل نشریه مکاتبه شود.

آیا مقالات اشخاص و یا نویسندگان خاص در اولویت داوری و یا پذیرش قرار می‌گیرد؟

خیر، کلیه مقالات فقط با توجه به تاریخ ثبت آن در سامانه نشریه داوری می‌شود.  

آیا مقالاتی هستند که در اولویت پذیرش و داوری قرار داشته باشند؟

در صورتی که برای داوری و پذیرش مقالات اولویتی در نظر گرفته شود  در صفحه اصلی سایت نشریه اطلاع رسانی خواهد شد.