تهیه و تدوین برنامه مهارتهای ارتباطی و تعاملات عاطفی در بستر ارزشهای دینی، جهت افزایش رضامندی زوجیت

نویسندگان

1 دانشگاه بینالمللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران

2 هیئت علمی دانشگاه تهران، ایران.

3 هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

4 عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.

5 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

ارتباط، نقش مهمی را بین دو انسان به‌عنوان زن و شوهر ایفا کرده و بر تمام جنبه‌های خانواده و زندگی زناشویی تأثیر می-گذارد. بنابراین ضعف در مهارت‌های ارتباطی مشکلات عدیده‌ای را برای زوجین و خانواده آنها به‌وجود می‌آورد. پژوهش حاضر با هدف طراحی برنامۀ مهارت های ارتباطی و تعاملات عاطفی با رویکرد آموزه های دینی، در جهت افزایش رضایت زناشویی، انجام شد. روش این پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل محتوا بود. برای تهیه این برنامۀ آموزشی علاوه بر استفاده از کتاب ها و مقالات علمی داخلی و خارجی، آیات قرآن کریم و احادیث ائمه معصومین(ع) نیز مورد بررسی قرار گرفتند. در طرح این برنامه سعی شده است از مهارت های ارتباطی که مبتنی بر آموزه های دینی است، استفاده شود. این مهارت ها شامل رعایت حقوق متقابل (بقره: 228)، صمیمیت زوجین (روم: 21)، ایجاد صلح بین زوجین(نساء: 128)، راست گویی و صداقت (نحل: 105)، گرایش زوج ها به فضایل اخلاقی و پرهیز از رذایل اخلاقی و یاد خدا(مائده: 5، رعد: 28 و 29)، حق شناسی و سپاسگذاری(ابراهیم: 7)، نرمی زبان و بیان خوش(آل عمران: 159، بقره: 83)، پرهیز از بدگمانی(حجرات: 12) و ... می باشد. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل منابع، برنامۀ آموزش مهارت های ارتباطی و تعاملات عاطفی با رویکرد آموزه های دینی، در هشت جلسه دو ساعته با موضوعات: شناخت اهداف ازدواج، ارتباط کلامی، حالات و روابط غیرکلامی، تعاملات عاطفی، روابط جنسی، تصمیم گیری و حل مشکلات، باورهای دینی و ارزش های اخلاقی، مدیریت خانواده و روش فرزندپروری تدوین گردید که دارای روایی محتوا و سازه مناسبی می باشد. در نهایت پیشنهاد می شود که با در نظر گرفتن هویت دینی و مذهبی مردم کشور ما، می توان از این برنامه به عنوان یک روش پیشگیرانه برای آموزش پیش از ازدواج و آموزش به زوجین، جهت جلوگیری از ایجاد اختلاف و افزایش رضایت زناشویی و هم چنین برای حل مشکلات زناشویی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Plan and Formulation of the Program of Communicational Skills and Emotional Relationships on the Basis of Religious Values for Increasing the Satisfaction of Couples

نویسندگان [English]

  • behnaz sadat javadi 1
  • Gholamali afrooz 2
  • Simin Hosiniyan 3
  • Masood Azarbaijani 4
  • Masood Gholamali Lavasani 5
چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of planning and formulating the program of communicational skills and emotional relationships based on religious teachings in order to increase marital satisfaction by the means of qualitative method (content analysis). For planning and formulating the educational program, this research took advantage of the external and internal books and essays, Koranic verses, Imams' Hadiths, and communicational skills based on religious teachings. These skills include the respect for each other's rights, couples' sincerity, peace among couples, honesty, doing the moral virtues and avoiding the moral vices by couples, remembrance of God, gratitude, soft-spoken, avoiding the mistrust, and so on. After analyzing the resources, the educational program of communicational skills and emotional relationships based on religious teachings, which has an appropriate content and construct validity, was formulated during eight 2 hour sessions. In these sessions, the following issues were considered: the awareness of marriage goals, verbal communication, non-verbal states and relations, emotional relationships, sexual relations, decision-making, problem-solving, religious beliefs, moral values, family management, and parenting methods. It is suggested that the program is used for preventive education before the marriage, couples education for preventing them from conflicts and increasing marital satisfaction, and problem-solving of matrimony.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communicational skills
  • emotional relationships
  • religious values
  • satisfaction of couples