جایگاه اشتغال زنان از نظر اسلام

نویسندگان

مؤسسه آموزش عالی بنتالهدی، جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران.

چکیده

مسئله اشتغال زنان در بیرون از منزل، ‌از جمله مسائل چالش‌برانگیز است. در زندگی مهدوی در شرایط عادی از لحاظ اقتصادی هیچ تکلیفی بر عهده زنان گذاشته نشده است و خانه‌داری را نه تنها شغلی مهم می‌دانند، بلکه نقش مادری و همسری زن چنان ارزش و جایگاهی دارد که دیگر نقش‌های وی در سایه این دو وظیفه تعریف می‌شود. بر این اساس، باید نظر اسلام در فعالیت‌های اقتصادی بررسی شود. این نوشتار، دیدگاه اسلام و فقهای امامیه را در این مورد تبیین کرده و ادله قائلین به جواز و عدم جواز اشتغال را بیان نموده است. سبک زندگی مهدوی، اشتغال زنان را با رعایت اصول مورد نظر اسلام یعنی، کاهش اختلاط جنسی و اولویت نقش مادری و همسری و عدم تعارض آن با وظایف خانوادگی زن جایز می‌داند و در صورت تعارض، اشتغال زن را تأیید نمی‌کند. در غیر این موارد، نه فقط منعی برای اشتغال زنان ندارد، بلکه مشارکت اجتماعی زن را در برخی موارد لازم و ضروری می‌داند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه‌ای تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Women's Employment from Viewpoint of Islam

نویسندگان [English]

  • Sajedeh alabd Alkhani
  • Mohamad Javad Bahriyni
چکیده [English]

The women's employment out of home is one of the most controversial issues. In Mahdavi life, economically in normal conditions, woman does not any duties just housekeeping which is not only an important job, but the woman's roles of motherhood and wifehood also have such a significant position that other woman's roles are defined on the basis of them; thus, the viewpoint of Islam should be analyzed in the field of economic activities. The present study explains the view of Islam and Imameih scholars in this issue and provides the reasons of who permit the women's employment and who do not. Mahdavi life style allows the women to work if Islamic principles, such as the reduction of sexual promiscuity, the priority of roles of motherhood and wifehood, and no conflict with other woman's family roles, are observed. In other cases, there is no prohibition for women's employment and even in some situations, the women's social participation is necessary. This study has employed analytical-descriptive and library methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • employment
  • permission of employment
  • Imameih scholars
  • Women
  • İslam