بررسی آرای آیت الله جوادی آملی درباره ازدیاد جمعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته انقلاب اسلامی، پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی جامعه المصطفی العاملیه، قم، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل آرای آیت­الله جوادی آملی درباره ازدیاد جمعیت و سیاست‏گذاری‏ مطلوب جمهوری اسلامی ایران انجام شد. این پژوهش به روش توصیفی ـ اکتشافی و با استفاده از چارچوب نظری دریافت شده از احادیث نبوی صورت گرفت. آیت­الله جوادی آملی ضرورت ازدیاد جمعیت را می‏ پذیرد، بر اهمیت ابعاد تربیتی، اخروی و قدسی آن تأکید دارد و دیدگاهی با عنوان «نسل کوثر» را ارائه می ‏دهد. نگاه قدسی و عاطفی به خانواده؛ تعریف انسان به زنده الهی اندیش و نه حیوان ناطق؛ نسبت دادن انسانیت انسان به روح او نه بدنش؛ توجه توأمان به نیازهای خانواده و جامعه ذیل مباحث فقهی، اعتقادی، فرهنگی، اقتصادی، اخلاقی، مدیریتی، فلسفی، آموزه‏های قرآنی و روایی و برآورده کردن آنها از ارکان دیدگاه آیت الله جوادی آملی است. در این دیدگاه توجه به اقتصاد و معیشت مردم و اجرای سیاست‏ های اقتصاد مقاومتی در شکوفایی نسل کوثر ضروری است و فراهم نمودن مقدمات اقتصادی آن بر دولت «واجب کفایی» می‏ باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reviewing and Analyzing the Ayatollah Javadi Amoli's Opinions on the Population Growth

نویسنده [English]

  • Reza Lakzaei
Ph.D. Student in Islamic Revolution, Researcher of Al-Mustafa International University, Qom, Iran,
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of reviewing and analyzing the Ayatollah Javadi Amoli's opinions on the population growth and Islamic Republic of Iran's favorable policy-making. This study applied an analytical-exploratory methodology and a theoretical framework obtained from the prophetic Hadiths. Ayatollah Javadi Amoli agrees with the necessity of population growth; emphasizes the importance of its educational, hereafter, and divine aspects; and presents an idea named "Kawthar generation". The Ayatollah Javadi Amoli's important opinions are as follows: having a divine and emotional approach to family; defining a human as a living creature who thinks sacredly, not as a rational animal; linking the humanity of a human to his/her spirit, not to his/her body; paying attention to both family and society needs and meeting them considering the jurisprudential, religious, cultural, economic, ethical, managerial, philosophical, Quranic, and narrative issues. In this viewpoint, paying attention to the economic situation of people and implementing the resistive economy policies are important for the Kawthar generation to be flourished, and providing its economic arrangements by the government is a sufficient obligation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Javadi Amoli
  • Family
  • management
  • Kawthar generation
  • population growth
قرآن کریم
امام سجاد علیه السلام، (1372). صحیفه سجادیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
امام علی علیه‏السلام، (1379). نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم: مؤسسه انتشارات مشهور.
قمی، شیخ عباس، (1380). کلیات مفاتیح الجنان، دعای کمیل، ترجمه موسوی دامغانی، قم: نشر روح.
خمینی، سید روح الله، (1385). صحیفه امام، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
خمینی، سید روح الله ، (1383). شرح چهل حدیث، چاپ بیست و نهم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 
جوادی آملی، عبدالله،(1388ب)اسلام و محیط زیست، قم: مرکز نشر اسراء.
جوادی آملی، عبدالله ، (۱۳۸۸). تفسیر تسنیم، ج17، قم: مرکز نشر اسراء.
جوادی آملی، عبدالله ، (1388الف)، جامعه در قرآن، قم: مرکز نشر اسراء.
جوادی آملی، عبدالله ، (1374). شناخت شناسی در قرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
جوادی آملی، عبدالله ، (1383). زن در آینه جلال و جمال، چاپ بیست و یکم، قم: مرکز نشر اسراء.
جوادی آملی، عبدالله ، (1381). شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، چاپ هشتم، قم: مرکز نشر اسراء.
جوادی آملی، عبدالله ، (1379). صورت و سیرت انسان در قرآن، قم: مرکز نشر اسراء.
جوادی آملی، عبدالله ، (1391)، مفاتیح الحیات، قم: مرکز نشر اسراء.
بابایی، گل‏علی، (1390). ققنوس فاتح؛ بیست روایت شفاهی از سرگذشت شهید محسن وزوایی، نشر شاهد و فاتحان، چاپ دهم.
ال‍طب‍اطب‍ائ‍ی‌ ال‍ب‍روج‍ردی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، (1377). ج‍ام‍ع‌ اح‍ادی‍ث‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه، ق‍م‌: م‍دی‍ن‍ه‌ ال‍ع‍ل‍م‌.
کلینى، محمدبن یعقوب، (1387). الکافی، قم: مؤسسة دار الحدیث العلمیة الثقافیة.
لک‏زایی، شریف(به اهتمام)، (1385). سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، دفتر اول؛ نشست‏ها و گفتگوها.‏
لک‏زایی، رضا، (1390). سعادت متعالیه از منظر آیت الله جوادی آملی، فصلنامه علمی‏پژوهشی اسراء، بهار، شماره7.
پایگاه اصلاع رسانی مقام معظم رهبری؛ www.khamenei.ir
پرتال بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا؛ www.portal.esra.ir
پایگاه اطلاع‏رسانی اسراء؛ www.esranews.org