امکان سنجی اجبار در پوشش با حقوق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشنناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 سطح چهار حوزه علمیه قم، کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

3 مدرس درس خارج حوزه علمیه قم، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، قم، ایران.

چکیده

اجبار در نوع پوشش، توسط دولت‌ها به عنوان مسئله‌ای چالش برانگیز، می‌تواند به عنوان موضوعی مهم قابل بررسی باشد. تعارض این اجبار، با حق طبیعی افراد جامعه در انتخاب نوع پوشش خود و همچنین شناخته شدن پوشش به عنوان حق خداوند و عدم ارتباط آن با افراد انسانی، از اسباب توجیه‌ ناپذیر جلوه کردن اجبار در پوشش است، اما با بررسی حق انتخاب پوشش در چهار حوزه حق خداوند، حق مردم، حق موضوعه و حق طبیعی، به نظر می‌رسد که اجبار حجاب توسط حکومت امری معقول است. در حوزه حق خداوند، وجوب شرعی پوشش ملازم با اجباری شدن آن در متن جامعه است؛ چراکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر سبب می شود این ملازمه معقول به نظر آید. در حوزه حق مردم، حکومت با تشخیص تضییع حق مردم توسط عدم پوشش می‌تواند به نحو معقولی حکم به اجباری کردن آن کند. در حوزه حق موضوعه، حکومت به عنوان مجری قانون می‌تواند در صورت قانونی شدن اجبار در پوشش آن را در جامعه اجرایی کند و در حوزه حق طبیعی، حکومت این توانایی را دارد که آزادی‌ هایی را که موجب هرج و مرج و بی بند و باری می شود، گرچه از حقوق طبیعی باشد، محدود کند. بنابراین، اجبار در نوع پوشش توسط حکومت امری معقول است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Feasibility of Compulsion in Cover with the Help of Rights

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shokouhi 1
  • Khodadad Haghighat Manesh 2
  • Abdollah Omidifard 3
1 M.A. in Jurisprudence and Principles of Law, University of Qom, Qom, Iran
2 Fourth Level of Qom Seminary, M.A. in Jurisprudence and Principles of Law, University of Qom, Qom, Iran.
3 Associate Professor of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Faculty Member of University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

Governments have a challenge with compulsion in cover and it can be a controversial issue. Compulsion in cover is unreasonable, because, first, there is a conflict between compulsion in cover and an individual's natural right to select his/her own cover, and second, this right belongs to God and it has no relation with humans; thus, this descriptive-analytical study was conducted with the aim of the feasibility of compulsion in cover with the help of rights. The data were collected from books and research texts related to rights and jurisprudence. After reviewing the literature, there was no research examining the subject of this study. The results showed that due to the right to select a cover in four domains of God's right, people's right, positive right, and natural right, compulsion in cover by governments is reasonable. In terms of God's right, religious obligation of covering is in company of its compulsion in the context of society, because enjoining good and forbidding wrong makes it logical. Concerning people's right, the government can reasonably make the cover compulsory whenever it realizes that non-covering can tramples on people's right. In the matter of positive right, if the cover is legalized, the government as the executer of rules can make it compulsory in the society. In the case of natural right, the government is logically able to restrict the freedoms that lead to any kind of turbulence and depravity although they are among natural rights. Therefore, compulsion in cover by governments is a reasonable issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • right to cover
  • compulsion in cover
  • government's right
  • God's right
  • natural right
قرآن کریم (1382). مترجم: الهی­قمشه­ای، مهدی. قم: سپهر نوین.
رضی، محمدبن­حسین (تدوین) (1384). نهج­البلاغه. مترجم: دشتی، محمد. قم: الهادی.
آملی، محمدتقی (1413 هـ.ق). المکاسب و البیع. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
بحرالعلوم، محمدبن محمدتقی (1403 هـ.ق). بلغه الفقیه. النجف الاشرف: مکتبه العلمین العامه.
برلین، آیزایا (1380). چهار مقاله درباره آزادی. تهران: انتشارات خوارزمی.
پازارگاد، بهاءالدین(بی­تا). مکتب­های سیاسی. تهران: اقبال.
توحیدی، محمدعلی (1377). مصباح الفقاهه. قم: مکتبه الداوری.
جعفری، محمدتقی (١٣٨٦). حقوق جهـانی بشـر. تهران: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
جوادی آملی، عبدالله (1392). زن در آینه جمال و جلال. قم: مرکز نشر اسراء.
الجوهری، اسماعیل­بن حماد (1410هـ.ق). الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه. لبنان: دار العلم للملایین.
خامنه­ای، سید علی (1382). بیانات مقام معظم رهبری در دیدار از استانداران سراسر کشور درباره قانون­شکنی.مشاهده شده در: http://farsi.khamenei.ir/newspart-index
خوش­فر، غلامرضا (1378). نقش امنیت در تحقق قانون­گرایی در جامعه. نشریه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، 143، 96- 101.
زاگـال، هکتـور.، و گالینـدو، خــوزه (١٣٨٦). داوری اخـلاقــی، فلســفه اخــلاق چیســت؟. مترجم: حیدری، احمدعلی. تهران: انتشارات‌ حکمت.
طباطبایی، سیدمحمد حسین (1417 هـ.ق). المیزان‌ فی‌ تفسیر القرآن. قم: انـتشارات اسـلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه.
طبرسی، فضل­بن حسن (1372). مجمع‌البیان‌ فی‌ تفسیر‌ القرآن. تهران: ناصرخسرو.
عمید، حسن (1369). فرهنگ فارسی عمید. تهران: انتشارات امیرکبیر.
کاتوزیان، ناصر (1390). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. تهران: شرکت سهامی انتشار.
کرنستون، موریس (1386). تحلیلی نوین از آزادی. مترجم: اعلم، جلال­الدین. تهران: انتشارات امیر کبیر.
مجتهد شبستری، محمد (1379). نقدی بر قرائات رسمی از دین. تهران: طرح نو.
مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی (1375). کتاب تعزیرات؛ فصل هجدم. مشاهده شده در: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92683
مشکینی، علی (1377). مصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیه. قم: نشر الهادی.
مصطفوی، حسن (1360). التحقیق فی کلمات القرآن. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
مطهری، مرتضی (1385). آینده انقلاب اسلامی. قم: انتشارات صدرا.
مطهری، مرتضی (1390). مجموعه آثار. قم: انتشارات صدرا.
منتظری، حسین­علی (1413 هـ.ق). دراسات فی ولایه الفقیه و فقه دوله الاسلامی. قم: دارالفکر.
موحد، محمدعلی (1381). در هوای حق و عدالت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
موسوی خمینی، سیدروح­الله (1379). کتاب البیع. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
نجفی خوانساری، موسی­بن محمدبن ابوعدنان (1418 هـ.ق). منیه الطالب. قم: مؤسسه نشر اسلامی.
Cedric, V. (2008). lexicon of human rights. U S A: Martinus Nijhoff publishe.