دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 17، دی 1398، صفحه 9-199 

مقاله پژوهشی

اثرپذیری مذاهب فقهی اسلامی از فقه روایی حضرت فاطمه(س)

صفحه 9-32

مرتضی قاسمی حامد؛ ایوب شافعی پور


امکان سنجی اجبار در پوشش با حقوق

صفحه 107-126

احمد شکوهی؛ خداداد حقیقت منش؛ عبدالله امیدی فر


اهمیّت حقوق خانواده در ادبیات سنّتی فارسی با رویکرد حقوق زوجین

صفحه 121-141

محمدامین شمس‌نیا؛ محمدامیر عبیدی‌نیا؛ محمدحسین خان‌محمدی


خلاء کارآمدی و رضایتمندی زناشویی: پژوهشی کیفی از بررسی چالش‌های بهزیستی زناشویی

صفحه 149-173

محمد باغبان؛ سید محمود میرزمانی؛ سید علیرضا افشانی؛ محمد حسین فلاح


تحلیل تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حق ولایت

صفحه 175-199

فرزانه شفیع زاده؛ کبری پورعبدالله؛ مریم السادات محقق داماد