عوامل تضعیف‌کننده خانواده از دیدگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

خانواده به‌عنوان واحد بنیادی جامعه، در فرهنگ اسلامی دارای ارزش بسیاری است. دستورات اسلام درباره تشکیل خانواده و توجه به حقوق و تکالیف اعضای خانواده نشان از اهمیت آن دارد.
در پژوهش پیش‌رو کوشیده شده به روش کیفی و با استفاده از روش داده بنیاد به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که عوامل تضعیف‌کننده خانواده از دیدگاه مقام معظم رهبری شامل چه مواردی است؟ این مقاله درصدد است با بررسی بیانات رهبر انقلاب به‌صورت تمام شماری در فاصله سال‌های 1368 تا 1398 به تدوین الگویی پیرامون عوامل تضعیف‌کننده خانواده از دیدگاه ایشان بپردازد که در کدگذاری باز، 238 مفهوم در قالب 26 مقوله شناسایی شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد چهار عامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و فردی علل اصلی تضعیف خانواده و عدم شناخت زنان از معارف اسلامی و عدم تمکن زنان در خودسازی خود، به‌عنوان مقوله مداخله‌گر و نقص، فقدان قوانین و ضمانت اجرای مناسب آن در حوزه حقوق خانواده، عدم اجرای احکام اسلامی، فضای فرهنگی جامعه پیرامون مسائل زنان، امنیت اخلاقی و فکری جامعه و عدم تبیین نظر اسلام درباره حقوق خانواده مقوله زمینه این پژوهش شناخته می‌شوند.

کلیدواژه‌ها