بررسی نقش زنان در احیای تمدن اسلامی در حوزه فرهنگی-اجتماعی عصر بویه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، خمین، ایران.

2 استادیار گروه معارف، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و احد خمین، خمین. ایران.

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران.

چکیده

حضور زنان در عرصه‌های مختلف عامل مؤثری در توسعه نفوذ شعائر و احکام اسلامی در عرصه مدیریت فرهنگی و اجتماعی عصر آل بویه در ایران به شمار می‌آید. این حضور و نقش آفرینی زنان در ابعاد مختلف تحولات تمدن اسلامی-شیعی و نتایج آن به‌ویژه در ابعاد اجتماعی، با ویژگی‌هایی منحصر به فرد همراه بوده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با هدف بررسی نقش زنان در احیای تحولات تمدن اسلامی- شیعی عصر آل بویه انجام شد.  بدین منظور منابع مربوطه اعم از مقالات، کتب و منابع تاریخی مورد تحلیل وبررسی قرار گرفت. با بررسی های انجام شده، پژوهشی که موضوع مطالعه حاضر در آن بررسی شده باشد، یافت نشد. نتایج نوشتار حاکی از آن بود که زنان شیعی تحت تعالیم اهل بیت(ع)و بزرگان امامیه به ویژه خاصیت تعلیمی- تبلیغی آموزه های شیعی در مراکز علمی و اجتماعات در مساجد و کانون های خانوادگی،نقش مهمی را در تحولات تمدن اسلامی این دوران ایفا کردند؛ چنان که جامعه از توانمندی و ظرفیت‌های آنها به‌ویژه در عرصه جهاد علمی-فرهنگی، اجتماعی برای تقویت هویت شیعی، توسعه نشر معارف دینی، نهادینه کردن فرهنگ اسلامی-شیعی و حضور مؤثر در دگرگونی های مختلف جامعه آن عصر بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها